torsdag 15 september 2011

Sverige har mycket att lära av den danska arbetsmarknadsmodellen

Idag är det val i Danmark. Oavsett valutgång finns det ett antal intressanta saker att notera. Mycket tyder på att efterlönen i Danmark kommer att fösvinna, det är inte en dag för tidigt. Trots att Danskarna brottas med svag tillväxt är arbetslösheten låg, se DN och det är svårt att hitta europeiska länder med en lägre arbetslöshet. Trots bristande konkurrenskraft för danska företag, en bostadsmarknad präglad av prisfall har sysselsättningen inte påverkats på samma sätt som i andra europeiska länder. Det vittnar om att den danska modellen med "flexsecurity" i kombination med lärlingsutbildningar fungerar mycket bra. i Sverige har vi mycket att lära av Danmark när det gäller hur man bygger en bra arbetsmarknad.

Media
DN, Sydsvenskan

1 kommentar:

  1. Hej!

    Visst finns det mycket att lära av Danmark, men DN är ute och cyklar när det gäller arbetlöshetsnivåerna. Enligt Eurostats harmoniserade arbetslöshetsstatistik ligger Danmark på 7,1 procents arbetslöshet i november, medan Sverige ligger på 7,4. Det verkar som om artikelförfattaren jämfört danska AF:s siffror över öppet arbetslösa med AKU-statistik över arbetslöshet i Sverige. Snarare är det så att Danmark, trots att gymnasister på yrkesutbildningar räknas som sysselsatta, har en arbetslöshet som ligger på ungefär samma nivå som i Sverige.
    (Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1)

    Den främsta lärdomen av dansk arbetsmarknadspolitik är nog att inte införa "tillfälliga" åtgärder för att minska arbetskraften när arbetslösheten är hög. Det blir nämligen ack så svårt att avskaffa dem när behovet av arbetskraft ökar. Efterlönen var ett stort misstag!

    SvaraRadera