fredag 23 september 2011

Skånes näringsliv behöver arbetskraftsinvandring

Idag skriver jag tillsammans med Eva Ohlstenius på Företagarna i Sydsvenskan om behovet av arbetskraftsinvandring. Öppna gränser för den som vill komma till Sverige för att arbeta är en riktig hjärtefråga för mig. 
Saxat från artikeln:


"Ny statistik från Migrationsverket visar att sedan den nya lagen kom till har närmare 2 500 personer från länder utanför EU kommit till Skåne för att arbeta. Det är jobb som annars inte hade blivit utförda. I skarp kontrast till myten om att det enbart handlar om utländska bärplockare på skånska fruktodlingar står det faktum att mer än en fjärdedel av dem som kommit hit för att arbeta är högutbildade. Det handlar om personer som arbetar som dataspecialister inom IT och telekom, eller som ingenjörer eller arkitekter på skånska företag."
"Erfarenheten från de friare reglerna om arbetskraftsinvandring visar att Sverige har tagit ett första steg för att ge fler möjlighet att invandra hit och bidra till svensk tillväxt och välfärd. Men vi behöver göra mer om Sverige och Skåne ska kunna locka till sig kompetent arbetskraft. En outnyttjad resurs är de utländska studenter som idag efter avslutade studier och examen från Lunds universitet eller Malmö högskola tvingas vända tillbaka till hemlandet, trots att de ser en framtid i Sverige. Det måste bli enklare för gäststudenter att stanna och arbeta i Sverige. Gäststudenter bör efter avslutade studier automatiskt beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att kunna stanna i Sverige och söka arbete under sex månader."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar