tisdag 29 november 2011

Förbättra situationen för ÖresundspendlareSamtidigt som Regionfullmäktige sammanträder pågår en konferens om Öresund. Frank Jensen, borgmästare i Köpenhamn föreslår att det ska införas särskilda lagar för Öresundspendlare och att det ska införas ett politiskt organ som hanterar och beslutar om frågor som berör regionen. Öresundskommitten gör idag ett bra arbete när det gäller påverkan och opinionsbildning, men har inget mandat att besluta om frågor som direkt berör medborgarna. 

Som jag har skrivit om tidigare tycker jag att vi bör arbeta för att på sikt skapa ett Öresundsparlament där indirekt eller direkt valda poltiker beslutar om för Örsund gemensamma frågor.
När det gäller frågor om socialförsäkringar där pendlar kommer i kläm mellan nationella regler behöver något göras. Ett förslag som jag har lanserat i Sydsvenskan är att "skapa ett särskilt EU-system som ansvarar för att intjänade rättigheter i ett land följer individen när denna lämnar för ett annat land."


Det kan finnas praktiska problem med Frank Jensens förslag. Men det är positivt att danska politiker visar ett engagemang för frågorna som vi tidigare har saknat. Helt klart ett steg i rätt riktning. 


Media
Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar