torsdag 24 november 2011

Gör om arbetsmarknaden så att fler kommer in

Idag skriver jag i Kvällsposten om behovet av en ny politik för arbetsmarknaden. Alltför många står utanför arbetsmarknaden. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet har andelen långtidsarbetslösa ungdomar tredubblats de senaste tio åren.
Receptet mot detta har jag skrivit om tidigare här på bloggen och utvecklar ytterligare i dagens artikel i tidningen. Genom en höjd arbetslöshetsersättning, högre flexibilitet i anställningslagen och en ökad satsning på lärlingssystemet kan vi börja förbereda Sverige för en kompetenshöjning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar