fredag 27 januari 2012

Ett Skåne-paket för infrastruktur är bra för Skåne och Sverige


Idag skickar Region Skåne tillsammans med kommunerna i Skåne en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om behovet av ett Skåne-paket för infrastruktur.

Trafikanalys uppskattar att kostnaden för trängsel i Skåne uppgår till över 1 miljard kronor (och den siffran baseras på uppgifter före de två senaste vintrarna). Av de största flaskhalsarna på järnvägen i Sverige finns närmare en tredjedel i Skåne. Det märker vi resenärer av i bristande punktlighet. 

För att skapa större pendlingsmöjligeter (som en del av jobb-politiken) och för att skapa klimatsmarta transporter krävs det stora kapacitetsåtgärder på järnvägen i Sverige och i Skåne. Men ett Skåne-paket behöver också omfatta morgondagens trafiksystem i form av spårbunden trafik (spårvagnar) i Malmö, Lund och Helsingborg och första stegen till superbuss i andra delar av landskapet.  

I Stockholmsområdet och i Västsverige genomförs nu kraftfulla paket med infrastrukturutbyggnader. Även Skåne borde omfattas av ett infrastrukturpaket. Det gynnar hela Sverige, på samma sätt som satsningarna i Stockholm och Göteborg är bra för Skåne. En del på nationell nivå motiverar satsningarna i Göteborg och Stockholm med att de har finansierat en del själva. Men det är inget argument. Skåne har en bred erfarenhet av att medfinansiera infrastruktur. En uppföljning av genomförda medfinansieringsprojekt 1993-2008 visar att Skåne är den region i landet som bidragit i särklass mest till statliga infrastrukturinvesteringar. 

I Malmö pågår diskussioner om att införa trängselavgifter och givetvis borde de vara en del av detta infrastrukturpaket där intäkterna från de miljöstyrande avgifterna används till kollektivtrafiken. Eller varför inte använda en del av intäkterna från broavgifterna från Öresundsbron?

Man kan tänka sig att nästa steg blir att utse en förhandlingsperson som diskuterar med regeringen. Ett annat alternativ är att Trafikverket och Regeringen avsätter särskilda resurser för att arbeta med detta Skånepaket. Vi i Skåne står redo, oavsett hur det går till, så länge resultatet blir mer infrastruktur till Skåne. 

1 kommentar:

  1. I dagens sydsvenskan

    http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1605275/Forslag-om-vagtullar-ratas.html

    avfärdar min femklöverkollega Pia Kinhult frågan om miljöstyrande avgifter (trängselavgifter).

    Det är lite märkligt att avfärda om detta är en möjlig lösning för Skåne innan det ens finns ett underlag att ta ställning till. I princip är jag positiv till att man tar ut en avgift för att undvika trängsel. Om det sedan ger tillräckligt med intäkter för att finansiera infrastruktur är en fråga som behöver analyseras vidare.

    SvaraRadera