onsdag 30 januari 2013

Ungdomar den stora förloraren när jobbpakten bryter samman

Jobbpakten har brutit samman, se DN. Tanken med en överenskommelse mellan fack, näringsliv och politik föll på att spänningarna mellan fack och arbetsgivare är för kraftiga i Sverige 2013. Som utomstående betraktare är det omöjligt att förstå vad som har hänt under diskussionerna, men det som är tydligt är att vi i Sverige idag är långt ifrån den samförståndsanda som präglade efterkrigstiden fram till 70-talets radikalisering. 

Finansministern sätter stor tilltro till att förhandlingarna kommer att kunna fortsätta mellan parterna på branschnivå. Jag hoppas han får rätt, ty frågan om att sänka trösklarna för ungdomar (och andra outsiders på arbetsmarknaden) är en av de viktigaste samhällsfrågorna just nu. Tanken att skapa avtal som gör det enklare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom en kombination av utbildning och instegslön är i grunden mycket god.  

Den svenska arbetsmarknaden har under alltför lång tid präglats av att trösklarna blivit allt högre för att komma in på arbetsmarknaden. Höga ingångslöner, avsaknad av lärlingsutbildning och stela arbetsmarknadsregler har gjort att vi har en hög arbetslöshet bland ungdomar, utrikes födda och funktionshindrade. Det är helt nödvändigt att vi gör upp med denna samhällsutveckling genom att sänka trösklarna. Jobbpakten var en del av detta, som nu tyvärr skjuts på en obestämd framtid. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar