onsdag 6 mars 2013

Sydöstra Skåne behöver bättre järnväg

I Ystads Allehanda skriver jag om vikten av åtgärder för att förbättra punktligheten för tågen till och från sydöstra Skåne. Även om tillförlitligheten är bättre än tidigare kan punktligheten bli bättre, men det kräver särskilda insatser.

Utkast från artikeln:

"God kollektivtrafik och infrastruktur är direkt avgörande för den enskildes möjligheter att hitta rätt yrke och bostad. I de ekonomiskt svåra tiderna som vi befinner oss i för tillfället är kollektivtrafiken än mer viktig för att möjliggöra pendling till nya arbetstillfällen. När vart femte rekryteringsförsök i regionen misslyckas, därför att Skånska arbetsgivare inte hittar rätt kompetens, är kollektivtrafiken mycket viktig för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad."    


"Men fortfarande är det alltför stora problem med punktligheten järnvägen mellan Ystad och Malmö. Den bristfälliga tillförlitligheten beror på att järnvägsunderhållet i Sverige har försummats under lång tid. Det får till följd att infrastrukturen på Ystadbanan inte är anpassad till dagens ökade behov när allt fler vill använda tåget. Sträckan är endast enkelspårig med ett fåtal mötesplatser och ett fel i tidtabellen får konsekvenser för punktligheten på hela sträckans tågtrafik. Det betyder också att det inte är möjligt att erbjuda fler avgångar på vardagar i rusningstid, även om det skulle finnas ett sådant resandeunderlag."


"Därför har Region Skåne tillsammans med Trafikverket tagit initiativ till att utreda förutsättningarna för utbyggnad och utveckling av Ystadbanan genom två nya mötesspår mellan Malmö- Ystad. Dessa skulle göra det möjligt att få till stånd en bättre punktlighet och tillförlitlighet. Det kraftigt ökat tågresande på sträckan ställer nya krav och förväntningar på kollektivtrafiken. Som resenär ska man kunna lita på att tåget är i tid. Det kräver uthålliga satsningar på järnvägen under en längre period. Tidigare har Sydöstra Skåne fått stå tillbaka för satsningar i resten av Sverige när staten har fördelat medel till infrastruktur. Det är nu hög tid för staten att även prioritera Sydöstra Skåne."  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar