fredag 31 maj 2013

Ungdomsavtal införs i Region Skåne


Vid regionstyrelsens sammanträde den 10 juni beslutas om införandet av ungdomsavtal. Åtgärderna är ett led i arbetet med att underlätta ingången på arbetsmarknaden. Genom ungdomsavtal ges ungdomar tillgång till handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Det ger unga människor möjlighet att få erfarenhet och knyta kontakter för sitt fortsatta arbetsliv. 

Den höga arbetslösheten bland unga pekar tydligt på att vi behöver göra insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Det kan vara en brokig resa in på arbetsmarknaden för den som ännu inte har nätverk och erfarenhet av arbetslivet.  


Ungdomsavtal är en kombination av praktiskt arbete blandat med utbildning på arbetsplatsen med en lägre ingångslön. Syftet är att ge ungdomar en chans att få värdefull arbetserfarenhet för sitt fortsatta yrkesliv. Ungdomsavtalen riktar in sig inledningsvis på att ge personer som genomgått vård och omsorgsutbildning, men framöver kommer fler yrken att omfattas av detta. 

Arbetet med att tillsätta tjänsterna genomförs under 2013 och regionstyrelsen avsätter pengar till handledning och utbildning för de verksamheter som anställer unga med ungdomsavtal. 

Frågan om ungdomsavtal har varit en viktig fråga för Folkpartiet, eftersom vi tror på modellen med lägre trösklar in och möjligheten till utbildning parallellt med arbete. Genom reformen blir det mer attraktivt för arbetsgivaren att anställa en ung person med mindre erfarenhet.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar