onsdag 8 maj 2013

Regeringen behöver ändra spelreglerna för att få en mer punktlig järnvägstrafik

I veckan skickade jag ett brev till infrastrukturministern om behovet av nya spelregler för järnvägen. Bakgrunden är att det inte finns stöd i regelverket att få ersättning för de merkostnader som Region Skåne hade för bristande punktlighet under 2011, se Sydsvenskan och GP

Sedan dess har visserligen systemet ändrats i rätt riktning, men dagens system med s k kvalitetsavgifter är inte tillräckligt utvecklat. Exempelvis har ersättningen till Region Skåne under 2012 enbart uppgått till 400 tkr. 
 
Frågan om en fungerande järnväg är högaktuell. Trots att punktligheten på den skånska järnvägen blir allt bättre och där 9 av 10 tåg är i tid finns det fortfarande störningar som påverkar resenärernas vardag. Idag är bristande infrastruktur den i särklass vanligaste anledningen till förseningar i den persontågstrafik som Region Skåne ansvarar för. Exempelvis visar statistik för de första tre månaderna 2013 att tre av fyra förseningar för de skånska pågatågen beror på brister i infrastrukturen. 

Därför är det viktigt att spelreglerna ändras så att drivkrafterna att arbeta med förebyggande underhåll finns där. Det här är inte en fråga om hur pengar ska flyttas mellan olika offentliga aktörers konton, utan handlar om att få en bättre järnväg. Som resenär ska man kunna lita på att tågen går i tid. Det är först när järnvägen upplevs som tillförlitlig som framtidens kollektivtrafikresenärer ställer bilen till förmån för tåget. Det kräver mer pengar till underhåll och ett regelverk som ger drivkrafter att arbeta med förebyggande insatser, vilket dagens system inte ger.


Jag har två förslag som jag lyfter fram i mitt brev till ministern: 
1) systemet med kvalitetsavgifter utformas så att den som har orsakat problemet i högre grad får märkbara kostnader.
2) Regeringen bör överväga att införa ett system där banavgiftens storlek kopplas till om järnvägen går att använda eller inte.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar