onsdag 19 februari 2014

Inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor i Region Skåne

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots detta så tjänar en kvinna i genomsnitt 3, 6 miljoner mindre än en man under sin livstid. Lönegapet mellan män och kvinnor minskar alldeles för långsamt. Med dagens takt tar det 45 år innan kvinnor och män har samma inkomster. 

En av anledningarna till detta mönster är att det inom den offentliga sektorn, där kvinnor i regel arbetar, finns för få karriärvägar och att löneskillnaderna är för små mellan olika yrkeskategorier. Det ska löna sig bättre att ta ansvar och utbilda sig, även inom vården.

Idag presenterar Folkpartiet rapporten: "Jämställda löner, fler karriärvägar i vården” där vi bland annat föreslår inrättandet av karriärtjänster för sjuksköterskor. Andra förslag i rapporten är att fler inom vården ska kunna arbeta heltid och mer specialistutbildning för sjuksköterskor. Så kan Region Skåne höja statusen för sina sjuksköterskor och bidra till ökad jämställdhet.

Efter goda erfarenheter från skolan med införandet av förstelärare och lektorer är det nu dags för sjukvården att erbjuda fler möjligheter till karriär i vården. Karriärtjänster för sjuksköterskor innebär ett lönelyft på 5000 kr i månaden. Kriterier för att vara aktuell för en karriärtjänst är att man är specialistutbildad sjuksköterska, man har förmågan att stötta kollegor i utvecklingsarbetet, man håller sig ajour med aktuell forskning och nya rön samt är drivande i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Satsningen ska byggas ut i etapper under nästa mandatperiod och totalt omfatta 500 sjuksköterskor som får en karriärtjänst under loppet av fyra år.


Jag är övertygad om att vi behöver skapa fler karriärvägar inom sjukvård och skola. Det ska löna sig att utbilda sig och att ta ansvar på jobbet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar