måndag 24 februari 2014

Kollektivtrafiken i Skåne utvecklas bättre än i övriga Sverige

Just nu pågår SVT:s granskning av kollektivtrafiken där en dyster bild av utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandelar målas upp. Jag välkomnar att man uppmärksammar att kollektivtrafiken i Sverige inte har utvecklats såsom man kan förvänta sig. Resandet har inte ökat med den takt som är önskvärd och priserna för resenärerna och skattebetalarna har på flera håll i landet ökat på ett ohållbart sätt. 

I Skåne ser emellertid situationen helt annorlunda ut. Här ökar nämligen kollektivtrafikens marknadsandelar. Detta har ägt rum samtidigt som skattebetalarnas andel av trafikens finansiering är lägst i landet. Här har vi lyckats få fler och fler att ställa bilen och istället börja resa med tåg och buss. Under 2009 hade kollektivtrafiken en marknadsandel på cirka 20 procent och nu har det kollektiva resandets marknadsandel ökat till omkring 25 procent. 

Dessutom har vi i Skåne skapat goda förutsättningar för att det kollektiva resandet ska fördubblas till 2020. För att nå det målet är det viktigt att kollektivtrafiken har attraktiva restider, hög punktlighet och bra komfort. Här finns det mer att göra. Kunderna ska bli nöjdare och resandet kan öka ännu mer. Det är bra för jobben och bra för miljön. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar