måndag 17 februari 2014

Tågtrafiken över Öresundsbron ska vara prisvärd

I dagens Sydsvenska Dagbladet driver man tesen att priserna över Öresundsbron är dyrast i Europa. Men jämförelsen haltar en aning. 

Det är naturligtvis inte helt rimligt att jämföra resan Göteborg-Stockholm med Malmö-Köpenhamn. Öresundstågen över bron har flera olika syften: arbetspendling, ökad tillgänglighet ut i världen genom goda förbindelser till Kastrup och fritidsresor för att knyta ihop Sverige och Danmark. 

Det betyder att vi bör se sträckan Malmö – Köpenhamn som en del av kollektivtrafiken och inte som fjärrtåg. Det är därför vi har satsat på ett mycket starkt utbud, med 10 minuters trafik i rusningstid, för att möta resenärernas behov och för att få till en bra arbetspendling. För arbetspendlaren finns det särskilda periodkort, ett månadskort på sträckan Malmö –Köpenhamn kostar 1900 kr (48 kr/resa). För att uppmuntra arbetsresor är det med andra ord en medveten strategi att priset är betydligt lägre på dessa resor än på fritidsresor. För den som är en frekvent resenär i kollektivtrafiken i allmänhet utgår dessutom en rabatt och då är kostnaden 84 kr.

Dessutom ingår biljetten i ett helt system, du kan åka med din biljett till Köpenhamn på stadsbuss och Metro och detsamma gäller för den som har köpt sin biljett i Köpenhamn och har behov av att åka i Malmö. Det gäller inte för den som har köpt en SJ-biljett mellan Göteborg och Stockholm.

Utgångspunkten är att leverera en resa som uppfattas som prisvärd. När Skånetrafiken frågar resenärerna vad som är viktigt svarar resenärerna att det är attraktiva restider, många avgångar och tillförlitlig trafik som gör att resenärerna tycker att det är prisvärt att åka med tågen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar