torsdag 21 augusti 2014

Tågen ska gå i tid :Trafikverket måste agera i Skåne

Sommarens förseningar på den skånska järnvägen har inte varit roligt att ta del av. För egen åker jag i regel tåg tre eller fyra dagar i veckan, så jag vet hur frustrerande det är när man inte kommer fram i tid.

Det som känns mest anmärkningsvärt är att tågtrafiken fungerar sämre under sommaren än under vintern. Av Trafikverkets s k sommarplan har vi inte kunnat se någon effekt. Solkurvor och signalfel visar tydligt att det behövs kraftfulla insatser för att människor ska kunna lita på att tågen går i tid. En överväldigande majoritet av förseningarna berodde på bristande infrastruktur och trots utlovade insatser från Trafikverket har förbättringarna uteblivit.

Detta är oacceptabelt och därför kommer Region Skånes Kollektivtrafiknämnd att på nästa sammanträde besluta om följande åtgärder:

  *   För det första kommer Region Skåne att kräva kompensation av Trafikverket genom en reducerad banavgift. Region Skåne kommer hålla inne banavgiften fram tills dess att vi har en bild av hur mycket vi ska ha i kompensation och fram till dess att järnvägen håller en rimlig kvalitetsnivå.

  *   För det andra kommer Region Skåne att uppvakta Trafikverket om att avsätta extra resurser i Skåne, exempelvis i form av så kallade spårpatruller, för att snabbare kunna avhjälpa fel som uppkommer. Detta finns i Stockholm, men inte i Skåne. 

  *   För det tredje avsätter Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne tillfälligt extra medel för att kunna ha extra ersättningsbussar ”stand by”, redo att rycka ut så fort det blir en försening. Denna extraordinära åtgärd omfattar omkring 20 miljoner kronor på årsbasis och syftar till att snabbare kunna erbjuda ersättningstrafik när järnvägen inte fungerar.

Det är viktigt att betona att detta inte enbart handlar om bristande resurser. Ja, underhållet är eftersatt sedan länge och det vilar ett tungt ansvar på politikerna under 90-talet för detta. Men Trafikverket har under de senaste åren fått de pengar de har bett Regeringen om. Nu handlar det om att prioritera resurserna på ett annat sätt. 


Sommarens händelser i den skånska tågtrafiken visar med all tydlighet att Trafikverket behöver vidta kraftfulla åtgärder för att människor ska kunna lita på tågen igen. Det är oacceptabelt att människor inte kan lita på att de ska komma i tid till skola eller jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar