fredag 8 augusti 2014

Ungdomskort i kollektivtrafiken underlättar för ungdomar att få jobb


När Folkpartiet i Skåne samlas på lördagens Skåneråd behandlas den valplattform med frågor som Folkpartiet kommer att driva i skånska kommuner och Region Skåne. 

Åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten har mycket hög prioritet i förslaget. Det är inte så konstigt, eftersom ungdomsarbetslösheten i Skåne är högre än riksgenomsnittet och skiljer sig kraftigt mellan kommunerna i Skåne. I Nordvästra och Sydöstra Skåne är ungdomsarbetslösheten särskilt hög, exempelvis är arbetslösheten bland unga i Bromölla hela 20 % och i Tomelilla 13, 5 %. Samtidigt är arbetslöshet i Sydvästra Skåne betydligt lägre, i exempelvis kommuner som Lund (3,10 %) i Lomma (4, 3 %). Siffrorna tyder på att det finns möjligheter för unga att få arbete om man kan ta del av en större arbetsmarknad och söker de jobb som finns.

För att bryta arbetslösheten bland unga Folkpartiet följande åtgärder:

1) Lärlingsanställningar ska införas i alla Skånska kommuner och i Region Skåne.

2) Kommuner ska ställa krav på att ungdomar söker arbete utanför kommungränsen och i hela Skåne. Kommunen ska ha förväntningar på att unga söker arbete och socialbidrag ska kräva motprestation.   

3) Ett ungdomskort ska införas i den skånska kollektivtrafiken. Idag lönar det sig inte alltid att ta ett jobb på deltid i en kommun en bra bit bort därför att resekostnaden är för hög. Därför bör det inrättas ett särskilt ungdomskort med kraftig rabatt (30 procent) på periodkort för ungdomar mellan 20-26 år. Det betyder att ett Skånekort som idag kostar 1195 kr kommer att kosta 840 kr för ungdomar.

Det är viktigt att samhället har en tillräcklig förväntan på människans förmåga och betonar det egna ansvaret. Därför bör det vara obligatoriskt för ungdomar med arbetsförmåga att vara inskrivna på arbetsförmedlingen och söka arbete utanför kommungränsen


När många rekryteringsförsök misslyckas samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög i vissa kommuner behöver rörligheten på arbetsmarknaden öka. Skåne måste fungera som en enhetlig arbetsmarknad där människor söker jobb över kommungränserna. Med införande av ungdomskort i kollektivtrafiken och lärlingsanställningar skapar vi fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar