onsdag 10 september 2014

Dyrare att anställa ungdomar gör att det blir färre jobb till unga

Att skapa fler jobb till de som står utanför arbetsmarknaden är en av vår tids viktigaste frågor. Idag står alltför många unga och nyanlända utan sysselsättning.

Valet på söndag handlar om ett vägval. Antingen gör vi det billigare och enklare att anställa unga eller så gör vi det dyrare att anställa unga. För mig är det självklart att högre kostnader för att anställa unga inte skapar fler jobb.

De tre rödgröna partier går till val på att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Handelns utredningsinstitut, HUI, har släppt en färsk rapport som analyserar vad effekterna blir om oppositionen vinner valet och höjer arbetsgivaravgiften för unga. Den visar att reformen uppskattas ha gett 15000 till 16000 ungdomsjobb och att det är ännu fler jobb än så som hotas vid en höjning av arbetsgivaravgiften. Studien visar nämligen att en höjning av arbetsgivaravgiften för unga kan väntas ha en mycket större negativ effekt för unga jämfört med den positiva effekt som inträffade när sänkningen genomfördes. Slutsatsen blir därför att en höjning av arbetsgivaravgiften för unga riskerar att leda till att långt över 16 000 unga blir av med jobbet och en kraftigt höjd ungdomsarbetslöshet.

Dessutom vill S och V höja restaurangmomsen. Reformen med sänkt moms har framförallt inneburit att unga och utlandsfödda har fått arbete. I restaurangbranschen är vinstmarginalerna mycket små och lönekostnaderna en stor utgiftspost. Det gör att enda möjligheten för många företagare att överleva kommer vara ett säga upp personal. Det gör att höjd restaurangmoms sannolikt kommer leda till att ytterligare tusentals personer förlorar jobbet.  


Vi behöver skapa fler vägar till arbetsmarknaden, inte stänga dörrar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar