fredag 7 maj 2010

Sju punkter för "Mer internet i Skåne"

Igår presenterade undertecknad och Gilbert Tribo ett sjupunktsprogram "Mer internet i Skåne". Presentationen genomfördes tillsammans med IT-företagare i Örsundsregionen. På T-kartor hade man mycket gott att säga om rapporten, se här


IT-entreprenörerna Dennis Rosinder och Michael Hoffman framhöll att det handlar om tillgänglighet. Dennis ser ni på bilden och Michael fanns med på länk via Skype under presskonferensen i Malmö.

  • Vi vill göra en ordentlig nysatsning på informationsteknik inom Region Skånes verksamheter. Den tillgång till Internet som skåningen är van vid i vardagen gör halt vid porten till många av våra verksamheter. Det är hög tid för ett öppet stadsnät i hela Skåne, skåningen ska kunna surfa oavsett om man befinner sig i Simrishamn eller i Kävlinge.

  • Vi vill locka nya resenärer till kollektivtrafiken som idag väljer bilen. För dessa resenärer är det extra viktigt att tåget får karaktären av en arbetsplats. Folkpartiet i Region Skåne vill nu införa gratis uppkoppling med bra kvalitet på alla bussar och tåg i Skåne.

  • Den skånska patienten skall kunna surfa från sjuksängen och det skall bli lättare att jämföra kvaliteten hos sin vårdcentral på en hemsida där "officiell" information finns att tillgå. Med ett eget rum på nätet hoppas vi att patienten ska få större överblick över sin journal och sina kontakter med vården.

  • Vi vill också utveckla trafikinformationen för våra skånska resenärer. I realtid ska man i alla kommuner kunna veta hur länge det dröjer tills bussen kommer.
Media och bloggar