måndag 25 oktober 2010

Nya utmaningar som ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne

I helgen fick jag förtroendet från Folkpartiets medlemmar som regionråd med ansvar för kollektivtrafikfrågor. Jag kommer att ta över ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne som ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Här är några av mina utgångspunkter i mitt arbete:

 • Kollektivtrafiken spelar en nyckelroll för att lyckas med ambitionen att minska vår klimatpåverkan.
 • Genom en utbyggd kollektivtrafik kan vi göra Skåne rundare genom att korta pendlingstider och göra det ännu enklare att bo och arbeta på olika orter.
 • I de större städerna spelar kollektivtrafiken en stor betydelse som en del i att minska biltrafiken (föroreningar och buller) och hantera trängselproblem. En prioriterad fråga under de kommande åren är att se till att det kommer till stånd språvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg.
 • Resenären ska vara i fokus. Det kan handla om att skapa ett gemensamt trafiksystem i södra Sverige som Handelskammaren föreslår i dagens Sydsvenskan. Men det handlar också om att ha lösningar som använder ny teknik och där integriteten värnas
 • Målet är att antalet resenärer i kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020. Om kollektivtrafiken ska ta marknadsandelar av bilen måste vi satsa på kvalitet där tågen och bussarna går i tid. Ett första steg är att Region Skåne utser en särskild förhandlingsperson som sköter kontakterna med Trafikverket för att påtala behovet av satsningar i Skåne, eftersom det får effekter i hela tågsystemet.

3 kommentarer:

 1. Hej!
  Intressanta ståndpunkter. Jag är nyfiken på hur du ställer dig till den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 2012. Den kommer ju innebära att Skånetrafiken mister en stor del av intäkterna på "vinstbringande" linjer, dvs busslinjer som inte behöver subventioneras genom landstingsskatten. Dessa linjer bekostar ju till viss del "förlustbringande" linjer, främst på landsbygden. Hur ska Skåne kompensera den inkomstminskningen? Ska man höja biljettpriserna (och därmed riskera att förlora ännu fler intäkter), höja skatten eller minska ambitionsnivån?

  SvaraRadera
 2. Grattis Mats, och kämpa på! Bra programförklaring - tillsammans med dina övriga kolleger i RTN och KTN ska vi i kommunerna, förhoppningsvis uppbackade av våra lokala politiker, få den på hjul. Mvh, Daniel Svanfelt/Malmö stad

  SvaraRadera
 3. Thomas,

  Jag är i grund och botten skeptisk till att konkurrensutsätta kollektivtrafiken. Erfarenheten från England talar inte direkt för att det blir bra. Utvecklingen i den skånska kollektivtrafiken (fördubbling i antalet resenärer på 10 år) tyder på att man kan komma långt utan konkurrens, under förutsättning att man som regional huvudman sätter resenären i fokus och har som tydligt mål att öka antalet resenärer.

  Jag är på kort sikt inte särskilt bekymrad över Skånetrafikens möjlighet att använda "överskottet" från storstadsområden till satsningar på gelsbygd. Det finns nämligen ingen möjlighet att öka utbudet av trafik på spåren (spårkapaciteten har nått taket) och kunderna är nöjda med regionbussarna och har därmed inga skäl att byta till annan operatör.

  I Skåne tror jag inte att den nya lagen har så stor inverkan. I alla fall inte på kort sikt.

  SvaraRadera