onsdag 2 februari 2011

Avgiftsfri kollektivtrafik lockar inte över bilisterna

Idag presenterar Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly ett förslag om gratis kollektivtrafik i Skåne. Förslaget missar målet.

Forskningen visar att gratis kollektivtrafik inte lyckas locka nya resenärer, utan får bara de som redan åker kollektivt att åka mer. Exemplet Danmark här Slutsatsen i studien är att resandet i städer eller stadsområden ökar kraftigt men endast en liten del kommer från tidigare bilister (20-30 %). Resten är nya resor av dem som redan tidigare åker kollektivt samt tidigare gående och cyklister. Man konstaterar att eftersom enbart 2 av 10 bilar försvinner är åtgärden inte samhällsekonomisk lönsam.


För att locka fler bilresenärer måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv genom bättre och tillförliga tåg, fler avgångar och kortare restider men också genom förbättrad realtidsinformation vid perronger och hållplatser. Genom att göra kollektivtrafiken attraktiv får vi fler att välja bort bilen och får en positiv miljöeffekt.


Den som läser bloggen vet att jag arbetar för att fördubbla antalet resenärer i kollektivtrafiken till år 2020. Det kräver fortsatt stora satsningar, i Skåne i miljardklassen. Till skillnad från Lars Ohly har jag ingen egen sedelpress.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar