söndag 30 januari 2011

Glädjande att kollektivtrafiken i Skåne lockar fler resenärer

Idag höll jag i mitt första sammanträde som ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Stämningen var mycket god. Samtidigt presenterades nya siffror över resandestatistiken för 2010. Än en gång (för11e året i rad) är skånsk kollektivtrafik på uppåtgående. Trots två tuffa vintrar och försenad leverans av nya pågatåg ökar antalet resor med hela 6 procent till totalt 137 miljoner resor.

Resandet med stadsbuss (grön buss) ökar dramatiskt och regionbusstrafiken (gul buss) utvecklas fantastiskt i Helsingborg och Lund. Tyvärr minskar antalet tågresor över Öresundsbron. Gissningsvis är det kopplat till att arbetsmarknaden i Danmark inte är lika stark som tidigare. Men det är fortfarande 20 000 personer som pendlar över bron dagligen.

Det är mycket glädjande siffror för skånsk kollektivtrafik. Det visar på att många människor aktivt tar ställning för att kollektivtrafiken och att allt fler inser att det är bekvämt och enkelt att använda kollektivtrafiken. Målet är att antalet resenärer ska öka med nästan 10 procent under 2011, som en effekt av att restiderna blir kortare och avgångarna fler tack vare Citytunneln. Har den skånska kollektivtrafiken en resandeutveckling på 6 procent ett år med två tuffa vintrar och utan Citytunnel gör jag bedömningen att vi har goda möjligheter att vår målsättning. Det betyder i sin tur att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilen.

Media

Helsingborgs Dagblad, Kristianstadsbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar