fredag 25 februari 2011

Danske trafikministern tänker fel

Danmarks transportminister Hans Chr. Schmidt har i ett brev till flera sydsvenska företrädare tydliggjort sitt missnöje med det sätt den svenska tågtrafiken över sundet fungerar idag och hotar med att stoppa den integrerade tågtrafiken i Öresundsområdet, se Sydsvenskan

Jag tror att en uppdelning av trafiken i en svensk och en dansk del är helt fel väg att gå. Öresundsbron och Citytunneln skapar fantastiska möjligheter för större pendlingsmöjligheter. De försvinner om man ska byta tåg i Malmö och signalerar till medborgarna att vi inte längre tror på en integrerad Öresundstågstrafik.

Det är inte särskilt konstruktivt att skylla på den ena eller andra sidan. Att det är ett komplext system råder ingen tvekan och problem finns på båda sidor, till exempel var förseningarna under delar av 2010 större från Danmark än från Sverige och tvärtom i slutet av året.

Redan idag sker dagliga avstämningar mellan den svenska och danska sidan för att öka punktligheten inom ramen för den handlingsplan som tagits fram gemensamt från svensk och dansk sida. Som resenär är jag inte särskilt bekänt av att veta var problemen kommer ifrån, utan vill att vi på svensk och dansk sida gör vårt bästa för att få till en bättre trafik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar