söndag 27 februari 2011

Visst kan Folkpartiet bli Sveriges nya företagarparti

Jag har blivit invald i en arbetsgrupp som ska utarbeta Folkpartiet Liberalernas politik när det gäller skatter och företagarfrågor. Goda villkor för företagande är viktigt därför att det ger jobb, men handlar för den enskilde företagaren om en frihetsfråga.

Jag hoppas kunna få gehör för några frågor:

1. Sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen med finansminister Anders Borg i spetsen fokuserar på att öka arbetsutbudet (att folk ska söka jobb) men inte tillräckligt på efterfrågan av arbetskraft (att det ska finnas några jobb att söka). Som jag har skrivit om tidigare är sänkta arbetsgivaravgifter inte den skatt som har störst effekt på jobben på kort sikt, men underlättar för företagare och ökar drivkraften att starta företag.

2. Förändring av turordningsreglerna i LAS
Som jag har skrivit tidigare behöver turordningsreglerna (sist in- först ut) reformeras. Forskningen är ganska entydig kring att turordningsregler har liten inverkan på arbetslöshetsnivån, men däremot påverkar sammansättningen av arbetslösa (jfr den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige med den låga dito i Danmark). Det är med andra ord "Bra för outsiders" på arbetsmarknaden.Media och andra bloggar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar