måndag 3 september 2012

Marknadsför Skåne som en utbildningsregion

Idag uppmärksammar Sydsvenskan studenternas situation. Detsamma gäller för Regeringen, som idag presenterar ett antal förslag. Bostadsbristen i storstadsregionerna är ett stort problem, något som SFS uppmärksammade nyligen. Det är naturligtvis väldigt viktigt att kommunerna tar sitt ansvar för byggandet av studentbostäder och förslaget att vidga ansvaret för byggande till kommuner som är granne med universitetsstäder är välkommet. Enklare byggregler är enkelt att prata om, men svårare att genomföra i praktiken.

Men på kort sikt hjälper inte nya byggregler eller större krav på kommuner. Jag tror att det gäller att visa på möjligheten för studenter att bo i hela studentregionen. I Skåne finns det kommuner utanför universitetsstäderna Malmö, Lund och Helsingborg där det trots allt finns möjlighet att bo och pendla till studierna. De 10 minuter det tar mellan Eslöv och Lund är jämförbara med resan mellan söder och KTH i Stockholm. Studentrabatten hos Skånetrafiken gör dessutom att det är ekonomiskt möjligt att pendla. Hur vi blir bättre på att marknadsföra Skåne som en studentregion är något som jag kommer att lyfta i det regionala studentråd där undertecknad är ordförande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar