tisdag 11 september 2012

Satsningar på forskning är bra för Skåne


Idag står det klart att regeringen satsar fyra miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science att genomföras, samtidigt som ESS och Max IV i Lund finns med bland de prioriterade områdena, se sydsvenskan

Att satsa på life science är särskilt gynnsamt här i Skåne eftersom vi redan är världsledande inom området. Denna satsning, i kombination med att ESS och Max IV prioriteras, kommer utan tvekan att stärka Skåne.

De statliga forskningsanslagen har höjts med rekordbelopp. Det visar att Sverige genomför viktiga framtidssatsningar, samtidigt som stora delar av Europa och USA sysslar med krishantering. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar