måndag 17 september 2012

Nytt kontantkort i den skånska kollektivtrafiken underlättar för resenären


Sedan Arbetsmiljöverket beslut förra året om förbud mot kontanter i kollektivtrafiken har det blivit svårare att köpa biljett. Skånetrafiken har fått många kundsynpunkter om att tröskeln för att börja åka kollektivt har blivit högre och att systemet upplevs som omodernt.

Möjligheten att köpa biljett med betalkort finns inte på stadsbussar och där finns endast SMS- betalning som alternativ för den som inte är trogen resenär och har ett JOJO reskassa. Många som ännu inte åker så ofta eller ska åka första gången i kollektivtrafiken tycker av förklarliga skäl att det har blivit svårare att betala i kollektivtrafiken. 

På Kollektivtrafiknämnden den 24 september beslutas därför om att införa ett kontantkort i den skånska kollektivtrafiken. Man laddar på det belopp som man önskar och som man sedan åker med. Det kan jämföras med ett kontantkort i mobilen som är attraktivt för de mobilkunder som tycker att ett abonemmang inte passar dem.
  
Målgruppen med kortet är sällanresenärer, men även barn och äldre som ibland saknar mobiltelefon eller bank/kreditkort. Det pågår ett arbete med att utveckla framtidens betalsystem i kollektivtrafiken. Målet är att det ska vara enklare att betala och att de som är framtidens kunder i kollektivtrafiken ska uppleva att det är enklare. Detta beslut är en del i detta arbete. Andra exempel är mobil plånbok och möjligheten att kunna köpa en biljett direkt i reseplaneraren på nätet/ mobilen. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar