måndag 16 december 2013

Underlätta för småföretagen: Ta bort sjuklöneansvaret

Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om betydelsen av att underlätta för mindre företag.

Slopad revisionsplikt för mindre företag, sänkta skatter och rabatt på arbetsgivaravgift för den arbetsgivare som anställer ungdomar eller andra som står långt från arbetsmarknaden underlättar för företagen. Men det finns fortfarande hinder som försvårar för företagen att växa.

Sjuklöneansvaret är ett sådant hinder. Att arbetsgivaren från dag 2 till dag 14 i varje sjukperiod betalar sjuklön till en ­anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller rehabilitering, gör att arbetsmarknaden fungerar sämre. För att undvika att stå med kostnader för sjuklön har, särskilt det mindre företaget, starka ekonomiska skäl att välja bort personer med lång sjukdomshistoria och människor som inte har referenser från andra jobb och är nya på arbetsmarknaden. På så sätt påverkar sjuklöneansvaret särskilt dem som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. 


Därför bör sjuklöneansvaret tas bort. Just nu ökar sjuktalen i Sverige så tajmingen är inte hundraprocentig för att genomföra en reform idag, men på sikt är det angeläget. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar