onsdag 8 januari 2014

Satsning på stambanor på järnvägen bra för Sverige och Skåne

Idag är jag på plats på Transportforum i Linköping där jag kunde lyssna till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd och hennes tankar om framtidens transporter. I sitt inledningsanförande meddelade ministern att regeringen idag har givit uppdrag till Trafikverket att utreda utvecklingen av stambanorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverket ska återkomma med förslag finansiering och planer i februari/mars.  

Investeringar i infrastruktur på dessa stambanor innebär kortare restider mellan Sveriges större städer. Det är viktigt för Skåne och Sverige att få bättre förbindelser till huvudstaden med restider som närmare sig 3 timmar (jfrt med 4 timmar idag).  

Men satsningar på stambanan innebär också bättre punktlighet, fler avgångar och kortare restider för regionala tåg i Skåne och dagspendlare för att ta sig till arbete eller studier. I det skånska exemplet finns det inte minst ett behov av högre kapacitet mellan Lund och Hässleholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar