fredag 31 januari 2014

Imponerande engagemang för nya pågatågstationer i Skåne

Det pågår ett intensivt arbete för att få till stånd 6 nya stationer med pågatåg i Skåne. Det handlar om Lomma, Furulund, Svalöv, Kågeröd, Billesholm och Marieholm. För att förverkliga planerna på pågatågstrafik på flera orter i Skåne har flera skånska kommuner och Region Skåne i dialogen med staten tagit fram avsiktsförklaringar där kommunerna och Region Skåne medfinansierar infrastruktur. Nyttan av dessa pågatågssatsningar bedöms vara så stora att egenfinansiering motiveras. Den totala kostnaden är 800 miljoner kronor och kommunerna och Region Skåne är beredda att finansiera 2/3 av den totala kostnaden.  

Idag finns det goda förbindelser att åka tåg på Västra Stambanan och på Södra Stambanan. Men det finns ett glapp i Skåne när det gäller förbindelser i mellanSkåne. Exempelvis behöver resenären som åker mellan Eslöv och Helsingborg byta tåg i Lund. Det saknas tågförbindelser mellan Lomma och Malmö och orter som Svalöv och Kågeröd är idag inte uppkopplade på järnvägsnätet. Etablering av tågtrafik innebär mycket attraktiva restider. Exempelvis kommer resan mellan Lomma och Malmö C att ta mindre än 10 minuter att åka.

Region Skånes inriktning är 15-18 dubbelturer på vardagar och något lägre turutbud på helgerna på sträckan Malmö-Åstorp. Målet på sikt är utbyggnad till halvtimmestrafik under rusningstid på sträckan Kävlinge-Malmö. Ambitionen är att byggstart kan ske 2018/2019 och att öppning för trafik mellan Malmö och Åstorp kan ske vid tidtabellsskiftet 2020. 

En etablering av tågtrafik på Marieholmsbanan innebär att tågen Helsingborg – Teckomatorp – Malmö går via Eslöv istället för via Kävlinge. På den nya sträckningen planeras uppehåll för resandeutbyte i Marieholm och Eslöv. Fördelarna med trafikupplägget är dels att Marieholm öppnas som ny regionaltågsstation, dels att det skapas en tvärförbindelse mellan Helsingborg och mellersta Skåne. Idag måste som bekant resenären som ska åka Eslöv-Helsingborg byta i Lund. 

Denna kraftiga kommunala och regionala medfinansiering gör att jag är mycket hoppfull över att etableringen av dessa 6 stationer ingår i Regeringens kommande beslut om infrastruktur.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar