fredag 30 juli 2010

Den nya tekniken skapar stora möjligheter i sjukvården

I dagens Sydsvenskan skriver jag tillsammans med Tove Klette, folkpartistiskt kommunalråd i Lund. Den åldrande befolkningen innebär en stor utmaning för vårt samhälle.

Samtidigt som det finns ett behov av att samla och koncentrera den högspecialiserade vården för att säkerställa kvaliteten (tillräckligt patientunderlag, bästa forskarna samlade, etc) sker det en våg av decentralisering i sjukvården. Mer vård i hemmet helt enkelt. Den nya tekniken skapar fantastiska möjligheter.

Från artikeln:
"Ett exempel är mobil röntgenverksamhet. Den kan betjäna särskilda boenden ute i kommunerna för att äldre personer skall slippa åka in till sjukhusen för en relativt enkel röntgenundersökning. Ett annat exempel är ”hem-EKG”, där sjuksköterskan har möjlighet att ta ett EKG hemma hos patienter som känner obehag i bröstet. En sådan verksamhet finns i nordöstra Skåne och bör spridas i hela Skåne."

I början av sommaren rasade en diskussion på temat om resurserna räcker till. Skatten måste höjas med 13 skattekronor varnade några politiker, se DN.
Som verksam på Centrum för Ekonomisk Demografi är jag den förste att stämma in i kören av att finansieringen av framtidens välfärd måste diskuteras. Men här och nu kan vi göra mycket för att använda våra gemensamma resurser bättre och för att skapa trygghet för patienten. Det handlar om att tänka i nya banor.

Från artikeln:

"Ett stort problem är att äldre idag sitter länge på akuten. En 90-åring har inte så lätt att göra sig hörd i väntrummet på akuten. Äldre personer med många sjukdomar och återkommande behov av sluten vård skall därför få möjlighet att läggas in direkt på en vårdavdelning. Det innebär att de kan komma till den avdelning som de tidigare vårdats vid utan att behöva utsättas för en besvärande väntan på en akutmottagning. Sådan direktinläggning förekommer redan på några sjukhus i Skåne, med mycket gott resultat. Nästa steg är att genom en äldregaranti säkerställa att alla äldre skåningar har rätt till detta."