måndag 12 juli 2010

Lärlingslön ger ungdomar chansen

Under Almedalsveckan arrangerade Företagarna ett seminarium om entreprenörskap bland unga där jag medverkade. Särskilt fokuserade man på varför Stockholm och Skåne utvecklats så positivt när det gäller kreativitet och företagande bland unga.

I företagarpanelen framhöll man problemet med att en nyanställd utan erfarenhet tjänar nästan lika mycket som en erfaren anställd. Mina politiska antagonister i panelen, Luciano Astudillo (S) och Anna König Jerlsmyr (M), höll inte med mig om behovet av lärlingslöner, som gör det möjligt för unga att visa framfötterna och som ger företagare möjlighet att anställa unga.
"Ett lärlingssystem gör att eleven får bättre kontakt med arbetslivet och får de kunskaper som behövs på en arbetsplats, samtidigt som lärlingen får betalt under studietiden istället för att genomgå praktiska gymnasie- eller högskoleutbildningar utan att få en inkomst."

Tidigare inlägg