tisdag 3 augusti 2010

Bygg ut sprututbytesprogram i hela Skåne

Idag föreslår Folkpartiet i Region Skåne att sprutbytesprogrammet ska byggas ut så att det omfattar hela Skåne. Det skånska sprutbytesprogrammet startade 1987 och är sanktionerat av Socialstyrelsen. Programmet har utvecklats från att vara ett rent hiv-förebyggande initiativ, till att bli ett brett forum för medicinska och psykosociala insatser.

Deltagarna testas för hiv och hepatit, samt erbjuds vaccination mot hepatit A och B. Många medicinska problem åtgärdas i öppenvård. Ett övergripande mål är att etablera kontakt mellan missbrukarna och socialtjänst/beroendeklinik.

I september invigs sprututbytesverksamhet i Helsingborg. Nästa steg är givetvis att bygga ut liknande verksamhet i nordöstra och sydöstra Skåne.

Frågan är som bekant inte okontroversiell. Det finns kritiker till sprutbytesprogrammet, inte minst inom de politiska partierna. Ofta bottnar kritiken i en stigmatiserad syn på injektionsmissbrukare som tar sig uttryck i att man hellre straffar än stöttar missbrukare. Tankegången är enkel och inte särskilt problematiserande; ”knark är kriminellt och alla åtgärder som underlättar missbruk är fel” tycks belackarna resonera. Erfarenheten från Skåne visar att kritikerna har fel. Programmet har varit lyckosamt. Nu är det dags att sprida det i hela Skåne.


Media