torsdag 1 juli 2010

Fast förbindelse behövs för att undvika flaskhalsar


Idag skriver Anders Olshov på Öresundsinstitutet på DN debatt på temat att det behövs en andra fast förbindelse i Öresund. Femtio miljoner bilar har trafikerat Öresundsbron och cirka 200 miljoner personer färdats över den i bil eller tåg. De årliga trafikintäkterna passerar i år sannolikt två miljarder kronor och förbindelsen förväntas vara fullt återbetald 2030, utan att ha kostat skattebetalarna en krona.

Från artikeln:
"När den danska Fehmarnbältförbindelsen – som ingår i det svensk-danska broavtalet – står klar 2018 ökar trängseln betydligt på Öresundsbron och en ny förbindelse kommer att behövas. Om trafikanterna på den nuvarande bron fortsätter att betala avgifter efter 2030 kan finansieringen av nästa förbindelse säkras."

Det är intressant tanke. Samtidigt är det viktigt att betona att även byggandet av en ny fast förbindelse (HH-leden) kommer att generera intäkter från de trafikanter som använder denna. Anders Olshov sätter fokus på den viktiga frågan vad de pengar som kommer in från Öresundsbron ska användas till när den är fullt betald av resenärerna. Ty om man ser broavgiften som en form av trängselavgift (den gör troligen att fler tar tåget istället) kommer den att ge intäkter i framtiden som kan hantera problem med flaskhalsar. Men vi kan inte vänta till 2030 med att en ny fast förbindelse blir färdig.

Vidare från artikeln:
"Jag har tidigare tyckt att tiden inte var mogen, en ståndpunkt jag vidhåller tills dess att Sverige, Norge, Danmark och Tyskland gemensamt fattar beslut om att investera i höghastighetståg."

Visst är det så att vi borde planera mer infrastruktur tillsammans i Norra Europa. Den stora vinsten med höghastighetståg är ju inte att minska restiden mellan Jönköping och Stockholm, utan att knyta norra Europa närmare till Europas ekonomiska och befolkningsmässiga centra (Benelux-länderna, Tyskland, Frankrike, England).

Tidigare inlägg: