torsdag 16 januari 2014

Bra att Trafikverket prioriterar underhållet av järnvägen

Idag presenterar Trafikverket ett antal åtgärder för att ytterligare stärka säkerheten och underhållet på järnvägen. En åtgärd är att Trafikverkets internrevision ska undersöka hur besiktningen av järnvägen sköts i storstadsområdena. Fokus ligger på vad som görs när fel rapporteras in och hur de tas om hand. Ett annat förslag är att det ska startas ett åtgärdsprogram för att undersöka om det går att tidigarelägga avhjälpandet av de icke akuta fel som rapporteras in. Särskilt fokus ska läggas på storstadsregionerna. Det är välkommet, eftersom det är i Skåne, Stockholm och Göteborg som behoven är som störst, se Sydsvenskan 
Från Region Skånes sida har vi tidigare kritiserat och krävt pengar av Trafikverket för de merkostnader resenärerna och skattebetalarna har haft för förseningar på grund av en dåligt fungerande järnväg. Därför är dagens besked välkommet. Men det är först när vi ser att det får effekt i vardagen som vi kan vara riktigt nöjda. Det är först när tillförlitligheten på järnvägen blir bättre som vi som resenärer kan lita på kollektivtrafiken. 

En bra början, men mycket återstår innan vi kan vara nöjda. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar