måndag 20 januari 2014

Utbyggd infrastruktur ger fler bostäder i Skåne

Idag presentas en rapport om bostadsbyggande kopplat till utbyggnad av kollektivtrafik. Människor vill ha tillgång till goda kommunikationer. 85 procent av skåningarna anger att närhet till kollektivtrafik är en viktig parameter när man väljer var man bosätter sig.  

Jag är övertygad om att utbyggnad av infrastruktur och goda kollektivtrafikförbindelser behöver gå hand i hand med bostadsbyggande. Men det går inte att bortse från att utbyggd kollektivtrafik i sig själv bidrar till att det byggs fler bostäder när bostadsföretag och kommuner får stabila, långsiktiga spelregler.

Rapporten visar att planerna på utbyggd infrastruktur i Skåne, inom ramen för Skånepaketet, möjliggör 21 000 nya bostäder i "kollektivtrafiknära" lägen. Detta är särskilt angeläget med tanke på att Sverige Byggindustrier i sina egna undersökningar visar att bygginvesteringarna i Skåne är mindre än i andra delar av Sverige.  

Det är viktigt för Skåne att det blir mer infrastruktur till Skåne. Det handlar om jobb och livskvalitet genom att människor och arbetsgivare på ett bättre sätt hittar varandra, men också för människors möjlighet att bo i hela Skåne. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar