fredag 17 januari 2014

MP-förslag om att ge SJ monopol är dåligt för resenärerna


Idag presenterar Miljöpartiet ett förslag om att ge SJ ensamrätt att bedriva tågtrafik. Förslaget innebär att ingen annan får bedriva tågtrafik på längre sträckor. Ett förverkligande av förslaget innebär nådastöten för de olika alternativ som idag finns för tågresenärer i Sverige. I Skåne bedriver Veolia tågtrafik till Stockholm och Åre. Det är uppenbart att det s k snälltåget når andra målgrupper än SJ genom att man erbjuder lägre, fasta priser till den som finner sig i att resan tar längre tid än snabbtågen.

Ska man locka fler människor att ta tåget istället för flyget på längre resor, inte minst mellan våra tre storstadsregioner, är det avgörande med en utbyggd infrastruktur som får ner restiden. Beslutet om att bygga ut ostlänken innebär kortare restider även för resenärer från Skåne. Och en utbyggnad av stambanorna handlar just om att skapa attraktivare restider mellan Malmö/Lund och Stockholm. Men man kan inte blunda för att resenärer också lockas av att det finns olika typer av reseerbjudanden från olika trafikföretag.    


Kritiken mot järnvägsskulden, att järnvägen inte håller den kvalitet som vi förväntar oss, är berättigad. Här har politiker från många olika läger ett ansvar. Inte minst Miljöpartiet, som stöttade Göran Perssons många stadsbudgetar, har ett tungt ansvar för utvecklingen, även om man idag inte vill kännas vid detta. Region Skåne har gått före genom att kräva nya spelregler på järnvägen. Men svaret på frågan om en bättre järnväg är inte att kräva att SJ får monopol, utan att satsa pengar på drift och underhåll och att få till nya spelregler. Vi behöver fler spår, inte färre som vill bedriva trafik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar