onsdag 1 juli 2009

avreglering av kollektivtrafik ingen god tanke


Imorgon medverkar jag när ”Transportnäringen i samverkan” anordnar en seminariedag i Almedalen med fokus på den statliga utredningen om en ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). Huvuddragen i utredningen är ökad konkurrens (avreglering) där olika företag ska ha fritt inträde till marknaden.

Jag ställer mig mycket kritisk till förslagen. Här ett axplock av min kritik:

  • I Skåne har resandet i kollektivtrafiken fördubblats under den senaste 10 års- perioden. Målsättningen är ytterliggare en fördubbling i resandet. Jag befarar att Skånetrafikens framgångssaga blir ett minne blott om utredningens förslag förverkligas.
  • Idag innebär det att när vissa sträckor i Skåne (t.ex. Malmö-Lund eller Helsingborg-.Höganäs) går med vinst så kan mindre lönsamma delar hållas igång. Om förslaget blir verklighet finns det en övervägande risk att Skånetrafiken står med svartepetter, när lönsamma stråk inte längre är lika lönsamma och därmed inte längre kan finansiera kollektivtrafik i mer glesbefolkade delar.
  • I normala fall välkomnar jag konkurrens. Men det bygger på att konkurrensen kan fungera. När det gäller järnvägen i Skåne är problemet inte bristande konkurrens, utan att spårkapaciteten är för liten. Då hjälper det inte att fler kan konkurrera eftersom utbudet ändå inte kan öka.
  • En annan risk med förslaget är att systemet med månadskort kommer att försvinna. I Skåne har vi sett det som en väldig styrka att ha ett system med en biljett, som tar dig hela vägen. Risken är överhängande att de olika aktörerna kommer att ha olika rabattsystem, på samma sätt som ICA och COOP har sina egna
    förmånskort. Kollektivtrafiken förlorar konkurrenskraft när det blir otydligare för resenären.

Det ska bli mycket intressant att se vad seminariet ger vid handen.