måndag 20 juli 2009

Subventionerad vård till gömda flyktingar- förslag till Fp:s landsmöte


Tillsammans med min regionrådskollega Gilbert Tribo har jag skrivit en motion till Folkpartiets landsmöte där vi vill att akut och annan nödvändig vård ska ges till alla som vistas i Sverige oavsett betalningsförmåga.
Det har vi redan infört i Region Skåne, men tyvärr är Skåne ett undantag när det gäller synen på gömda flyktingar och sjukvård.  Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Men gömda flyktingar, barn undantagna, omfattas inte av någon statlig ersättning utan är istället tvingade att betala vården med egna pengar. Det kan betyda att en papperslös som senare erhåller uppehållstillstånd får börja sin tid i Sverige med stora skulder. 

Det nuvarande systemet strider mot viktiga humanitära principer och ställer samtidigt sjukvårdspersonalen inför svåra etiska dilemman. Ska en sjuksyster – som är utbildad för att ge bästa möjliga vård – behöva ta på sig rollen som kreditbedömare och avgöra om en person har tillräckligt med pengar för att få hjälp?  

Motionen kommer att behandlas vid Folkpartiet liberalernas landsmöte 19-22 november i Växjö och har redan bifallits av partiets länsförbund Skåne.


Media