måndag 6 juli 2009

Stärk meddelarfriheten i privata vårdföretag


Idag skriver undertecknad tillsammans med Birgitta Rydberg på SvD brännpunkt om behovet av att stärka meddelarskyddet i privata vårdföretag. 

"Som liberaler vill vi att patienter får välja vårdgivare, personal byta arbetsgivare, och vården utvecklas genom konkurrens om idéer. Men att privata aktiebolag som utför vård kan hindra medarbetare att avslöja eventuella missförhållanden, och efter-forska vem som står bakom eventuella avslöjanden, är ett problem."

"Vi kan själva kräva meddelarskydd i vårdavtal. I Stockholms läns landsting finns det till exempel i regelböckerna för vårdval vilket bland annat omfattar personalen på de många husläkarmottagningar som drivs av andra än landstinget. Region Skåne har nyligen skrivit in meddelarskydd i policyn för upphandlingar vilket ger exempelvis ambulanssjuksköterskor meddelarfrihet."

"Men krav i vårdavtal ger inte medarbetarna rättsligt skydd mot efterforskning och repressalier. Meddelarskyddet måste därför skrivas in i aktiebolags-lagen, för privata företag som utför offentlig verksamhet som annars skulle omfattas av detta grundlagsskydd. Det är också önskvärt med en obligatorisk grundutbildning för alla chefer inom landstinget om yttrandefrihetens betydelse." 


Länk