onsdag 29 juli 2009

Infekterad debatt om manlig omskärelse

Jag har fått en hel del reaktioner på att Region Skåne tagit beslut om att det ska utföras manlig omskärelse (på icke-medicinsk grund). Jag har full förståelse för att människor reagerar. En människas rätt till sitt liv och sin kropp (även som barn) är en viktig liberal hörnsten. Men det är även religionsfriheten. Två liberala principer står emot varandra.

Men. Och detta men är viktigt. Det är inte dessa principer som vi har vägt emellan när vi tagit beslutet om att man ska utföra manlig omskärelse. Ty det beslutet (och den debatten) är taget i Sveriges riksdag. Staten vill lagstifta om att landsting/regioner ska vara skyldiga att erbjuda manlig omskärelse, för att säkerställa att det sker på rätt sätt (under det offentligas kontroll).

Organisationen "Sveriges kommuner och landsting" (SKL) rekommenderar Region Skåne att göra det, för att undvika lagstiftning på området.

Hade jag suttit i Sveriges Riksdag hade jag haft stora invändningar mot en lagstiftning eftersom jag tycker att principen om rätten till sin kropp väger väldigt tungt. Men det är under föutsättning att det inte är medicinskt motiverat att göra det, vilket ansedda New England Journal of Medicine gör enligt
DN:

”Manlig omskärelse reducerar risken för flertalet sexuellt överförbara sjukdomar för båda könen, och dessa fördelar bör styra den allmänna hälsovårdspolitiken i fråga om omskärelse av nyfödda, tonåringar och vuxna.”

Så vem vet? Om en tio år kanske omskärelse blir en del av det förebyggande arbetet?

Andra bloggar
Nonicoclolasos, Esbati Betner