fredag 24 juli 2009

Debut som blodgivare, men varför diskrimineras vissa?

Idag debuterade jag som blodgivare. Personalen på blodcentralen i Lund var mycket trevliga och professionella. Sjukvården är helt beroende av att det finns människor som ger blod. Som patient kan jag vara helt beroende av att andra blir blodgivare. Som medborgare är jag mån att sjukvården fungerar och har därför starka skäl att själv ge blod. 

På plats fyller man i ett formulär om hälsostatus, utlandsvistelse, och sexuella relationer. Frågan "har du som man haft sex med en annan man under de senaste 6 månaderna" fick mig att reagera. Ty en annan fråga var om jag hade haft sex med flera personer under de senaste 3 månaderna. Varför denna skillnad? 

För några år sedan (december 2007) fattade Socialstyrelsens ett inriktningsbeslut när det gäller blodgivning för män som har haft sex med män. Den nya inriktningen innebär att det för män som har haft sex med män blir möjligt att lämna blod efter en karenstid på sex månader efter ett sexuellt risktagande. Socialstyrelsen menar att det i så fall är sexuellt riskbeteende och inte sexuell läggning eller grupptillhörighet som ska vara styrande för riskbedömningen. Det är ett steg i rätt riktning. 

Men det finns fortfarande skillnader. Karenstiden är sex månader för män som har haft sex med män medan den är tre månader för heterosexuella. Enligt den nya inriktningen gäller karenstiden för män som har haft sex med män oavsett om dessa lever i fasta relationer eller inte. Riskbeteendet är att ha många partners, inte om sexuell läggning. Det rimliga vore givetvis att plocka bort frågan på formuläret som gäller män som har haft sex med män.  

Socialstyrelsens hållning blir ännu märkligare i ljuset av att det rådet blodbrist under vissa perioder, inte minst under sommaren då människor är på semester.