onsdag 2 juni 2010

Klargörande om ungdomars arbetslöshet

Idag har DN en mycket belysande artikel om en av valets huvudfrågor, ungdomsarbetslösheten.

Som brukligt diskuterar man hur problematiskt det är att mäta sysslolöshet ungdomar, se även Ekonomistas. Men intervjun med nationalekonomen Oskar Nordström Skans är givande. Han fokuserar på kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknaden och att alltför många hoppar av gymnasiet. Se Nordström Skans rapport till Finanspolitiska rådet "Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?"

"Nordström Skans efterlyser därför fler arbetsplatsplaceringar i gymnasiet. Ett lärlingssystem vore det tydligaste alternativet, men han menar också att de yrkesinriktade program som finns i dag kunde ha en större del av undervisningen förlagd till arbetsplatser."

Det är precis den form av åtgärder som jag har eftersökt tidigare, se här "Ett lärlingssystem gör att eleven får bättre kontakt med arbetslivet och får de kunskaper som behövs på en arbetsplats, samtidigt som lärlingen får betalt under studietiden istället för att genomgå praktiska gymnasie- eller högskoleutbildningar utan att få en inkomst."

Och precis som undertecknad är han förbryllad av oppositionens förslag att införa riktade åtgärder, eftersom sådana redan finns i form av nystartsjobb. Den stora skillnaden är att det blir dyrare att anställa ungdomar i de rödgrönas Sverige.

Andra bloggar