onsdag 14 april 2010

Socialdemokraterna fegar ur och vägrar jobbdebatt!


För en tid sedan presenterade Socialdemokraterna i Skåne sitt jobbprogram, något som jag debatterade i SR P4 Malmöhus. Med anledning av jobbprogrammet och att vi tagit ett antal initiativ om studentmedarbetare och åtgärder mot ungdomsarbetslöshet utmanade jag Socialdemokraternas regionråd Christine Axelsson på debatt, se här

Idag kom svaret från Christine Axelsson (det är offentlig handling om någon vill kontrollera riktigheten):
"Socialdemokraternas huvudmotståndare i årets val, precis som många val tidigare, är moderaterna och det är mot dem vi vill och kommer fokusera på i debatter och andra arrangemang som dyker upp - så mitt korta svar till dig är att jag avstår."

Jag är medveten om att Socialdemokraterna har rätt att neka mig en debatt. Men med tanke på att jobben är valets viktigaste fråga och att väljarna gav tummen ner till Socialdemokraternas jobbpolitik i förra valet är svaret mycket märkligt. Och fegt.

Liberaler och Socialdemokrater representerar två tydliga politiska alternativ. Det är uppenbart att vi inte har samma utgångspunkt och politik för att skapa fler jobb. Det gäller exempelvis synen på lärlingsutbildning med lärlingslön, skatten på arbete och företagandets villkor.har olika syn på hur vi skapar fler jobb. Det är viktigt att medborgarna får ta del av de olika alternativen.Men det kräv två för att dansa tango.

Jag tror att vi som politiker måste hitta olika sätt att komma närmare medborgarna. Människor har ett starkt samhällsengagemang, men tycker att politik är svåråtkomligt, tjafsigt och "inget för mig". En debatt hade gjort det möjligt för medborgaren att granska våra strategier för att skapa fler jobb, höra våra argument, men också se att vi inte är oense om allt utan också kan samarbeta för att skapa ett bättre samhälle.

Jag ger inte upp. Jag kommer att se till att ta debatten med Socialdemokraterna. Jag kommer att tjata frågan "hur högre skatter ger fler jobb". Jag kommer att tjata mig blå i ansiktet för att vi ska införa ett lärlingssystem efter dansk modell. Tyvärr inte i en öppen debatt där medborgaren har möjlighet att ställa frågor och granska vår politik.