fredag 24 september 2010

Folkpartiets prioriteringar för de kommande fyra åren i Region Skåne

Det har varit en turbulent vecka. I Region Skåne visar det preliminära valresultatet från valnatten att Folkpartiet behåller positionen som det näst största partiet i det femklöversamarbete som vi medverkat i den senaste mandatperioden.

Här är några av våra prioriteringar för de kommande fyra åren och inför förhandlingar med de andra partierna i femklövern.

  • Hälsovalet har varit den överlägset största frihetsreformen i Region Skåne under den gångna mandatperioden. Folkpartiet vill nu utveckla Hälsovalet genom att satsa en kvarts miljard och det är de äldre skåningarna som ska prioriteras. Satsningen innebär ett rejält lyft för vården nära de äldre patienterna. De äldre måste känna sig trygga med att de kan få den vården de behöver i rätt tid. Då är vården nära medborgaren helt avgörande. Vi vill se mer av vård i hemmet och vi vill införa hälsosamtal för de äldre samt mobil röntgen i hela Skåne.
  • Låt privata aktörer ta ansvar för Ängelholms sjukhus och Hässleholms sjukhus. En mångfald av vård är alltid det bästa. Offentligt och privat driven vård har mycket att lära av varandra. Det finns till exempel mycket goda erfarenheter från Simrishamn där en upphandling har blivit mycket lyckad. Det är viktigt att låta en privat aktör utföra vård på dessa två sjukhus för att utveckla den skånska sjukvården.
  • Satsa på kollektivtrafiken för att skapa klimatsmarta transporter.Tågen måste gå i tid. Kvaliteten måste hamna i första linjen. Vi vill utse en speciell förhandlingsperson som ska ha till uppgift att förhandla med Trafikverket. För att nya grupper ska välja tåget istället för bilen vill vi prioritera snabbt införande av möjligheter att ringa och surfa från de skånska tågen.
  • Region Skåne ska ta på sig ledartröjan för att göra Barsebäck till en arena för forskning och utveckling i klimatforskning. Det stängda kärnkraftverket i Barsebäck är en symbol för en misslyckad energipolitik. Genom att göra området till en forskningsplats för t.ex. kärnkraftstekniker skulle man kunna vända på misslyckandet till hopp och framtidstro.
Givetvis har vi fler frågor som vi driver under de kommande åren. Det här var ett axplock och de som är offentliggjorda än så länge. Hör gärna av dig med synpunkter på andra frågor som vi bör ta upp.

Media: Skånskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar