tisdag 14 september 2010

Spårvagnar utvecklar kollektivtrafiken

Bilden visar Västtrafiks nya spårvagn Sirio
Foto: Hilma Sandstedt

Jag har i valkampanjen fått flera frågor på temat varför spårvagnar förespråkas framför andra alternativ. Kan man inte nå samma miljöeffekt genom att ha trådbussar eller gasdrivna bussar? Det är riktigt att det ur ett miljöperspektiv finns likvärdiga alternativ till spårbunden trafik. Det pågår idag ett arbete kring att öka antalet biogasdrivna bussar för att skapa mer klimatsmarta transporter i Skåne och Lund.

Men det starkaste skälet till spårbunden trafik är kollektivtrafikens utveckling. Resandet i kollektivtrafiken har utvecklats kraftigt sedan Lundalänken togs i bruk. Ett problem idag är att bussarna är i vägen för varandra, vilket får till följd att busstrafiken inte blir ett effektivt färdsätt för resenären. Spårvagnstrafik har större kapacitet och kan möta medborgarnas förväntningar på en bekväm och snabb kollektivtrafik. Målet är att fördubbla antalet resenärer i kollektivtrafiken till 2020. Det kan ske genom att nya resenärer lockas till kollektivtrafiken genom moderna spårvagnar.

I Skåne bedriver Region Skåne och Malmö, Lund och Helsingborgs kommun ett gemensamt arbete för att få till spårvagnstrafik, se tidigare inlägg. I valrörelsen har många alternativ till finansiering diskuterats, men faktum är att det mycket väl kan lösas utan att vi behöver förlita oss på staten. Genom finansiering via Europeiska Investeringsbanken kan infrastrukturen byggas, se Skånskan

Media: Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar