tisdag 4 augusti 2009

Marianne Samuelsson avgår som landshövding, det enda rätta..

Regeringen har idag beslutat att Gotlands landshövding ska bli omplacerad och får lämna sin post. Det är byråkratsvenska för att ge någon sparken. Jag tycker beslutet är helt riktigt. Marianne Samuelsson har uttalat sig i tveksamma ordalag om allas likhet inför lagen och också uttalat sig märkligt om anställda på länsstyrelsen. 

För något år sedan läste jag om ett forskningsprojekt som syftade till att kartlägga korruption i svenska kommuner. Mer om Forskningsprogrammet "Tillit och korruption i lokalpolitiken" här
Det känns väldigt angeläget i dessa dagar. Vi har mindre problem med korruption än andra länder, men är troligen inte helt förskonade från det. 

Den här "affären" visar också på betydelsen av den grundlagsskyddade meddelarfriheten, lyckligtvis är det få som har ifrågasatt den anställdes bandande av mötet. Jag hoppas att meddelarfriheten kan spridas till fler delar av samhället, se tidigare inlägg här

Media och andra bloggar