onsdag 22 april 2009

Gömda flyktingar och sjukvård- Sverigedemokraterna hade fel


När femklövern beslutade att gömda (papperslösa) flyktingar ska kunna få vård på lika villkor som andra ( och inte behöva gå till i frivilliga insatser i källarlokaler) bröt det ut en debatt med hårda toner. Skälet till detta förslag var flera: 
  • Alla människor har rätt till sjukvård. Människor ska våga uppsöka sjukvården och inte behöva vara rädd för att polisen tillkallas.  Det är ett system som redan finns i flera europeiska länder (Italien, Spanien, Frankrike).  
  • Läkare och andra vårdgivare ska inte behöva bedriva verksamhet i källarlokaler på frivillig basis, utan det ska finnas tydliga riktlinjer som gör att Region Skånes personal inte ställs inför det svåra dilemmat att ge vård eller tillkalla polis. Med Region Skånes policy finns ingen sådan motsättning.  
När vi tog beslutet demonstrerade Sverigedemokraterna utanför Skånehuset med lydelsen "medicinska turister" på ett antal plakat. I debatten uttrycktes en rädsla för att det skulle komma en hop av gömda flyktingar till Skåne för att ta del av den subventionerade sjukvården. Nu visar det sig att kostnaderna inte blev så höga för detta, se hd sydnytt  

Jag hoppas att vårt beslut i Region Skåne kan bana väg för att fler landsting/regioner tar liknande beslut. Det är inte rimligt att människor som befinner sig i Sverige skuldsätter sig med tusentals kronor för en förlossning rätten att föda barn.