lördag 23 maj 2009

LAS får företagen att varsla i onödan.....

aloshet.PNGFiguren över arbetslöshet är lånad från psw och data hämtad från OECD. Som synes sjunker den svenska arbetslösheten mer än jämförbara länder fram till 2008. Bilden blir den omvända när krisen slår till. Arbetslösheten stiger även i Euroområdet, men den stiger snabbare i Sverige.

Varför stiger arbetslösheten brantare i Sverige än i andra länder? Det finns naturligtvis många svar på den frågan. Ett svar är relaterat till frågan varför inte alla varsel blir omsatta i arbetslöshet? 

Det handlar om lagen om anställningsskydd (LAS) och reglerna om sist in- först ut.  Bergh har intressant inlägg här 
"Arbetsgivarna tar nu chansen att rationalisera, eftersom det för första gången på länge faktiskt går att hänvisa till arbetsbrist som skäl för uppsägning."

En ny rapport från arbetsförmedlingen visar att arbetsgivare varslar fler än nödvändigt för att kringgå turordningsreglerna. 
"Det är helt enkelt ett sätt att skaffa sig en bra förhandlingsposition gentemot facket"  (Clas Ohlsson på Arbetsförmedlingen)

Forskningen är ganska entydig kring att LAS har liten inverkan på arbetslöshetsnivån, men däremot påverkar sammansättningen av arbetslösa (jfr den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige med den låga dito i Danmark). Men i undantagsfall, som under den rådande krisen, kan LAS även (tillfälligt) påverka arbetslöshetsnivån. Om resonemanget håller kommer vi således se en situation där den svenska arbetslösheten åter igen närmar sig OECD-snittet. 

För egen del ger detta ännu ett argument för min kommande motion till Folkpartiets Landsmöte om en reformering av LAS. Lagens tillkomst under 1970-talet var ett undantag från principen om att staten ska hålla sig neutral på arbetsmarknaden. Det är dags att återställa balansen.