torsdag 7 maj 2009

Dyrt Centerförslag om sänkta arbetsgivaravgifter...

Centern föreslår sänka arbetsgivaravgifterna rapporterar svd 
Det är den allmänna löneavgiften på 7,49 procentenheter som Centern vill ta bort. I ett första steg vill Centern ta bort avgiften för alla ensamföretagare. 

Glädjande är att Maud Olofsson inte motiverar förslaget med att det ger fler jobb, utan med att man vill stärka företagandets villkor. Det är en mer rimlig argumentation, eftersom vi vet från forskning att utrymmet från sänkta arbetsgivaravgifter inte leder till fler jobb, utan används till högre löner till redan anställda. En relativt ny studie om detta från IFAU, här (publicerad i Ekonomisk Debatt)
Från rapporten: "En sänkning av arbetsgivaravgifterna ledde inte till fler anställda i redan etablerade företag. Sänkningen gav en del nya jobb genom att nya företag startades men statens kostnad för dessa nya arbetstillfällen var mycket hög."

Tyvärr nöjer sig inte C med det första steget (att rikta avgiftssänkningen till ensamföretagare), utan det långsiktiga målet är att det ska gälla alla företag. Och då blir det ett dyrt förslag. Att ta bort den allmänna löneavgiften för alla företagare skulle kosta upp till 50 miljarder kronor, att jämföra med den sänkning av inkomstskatten på 65 miljarder. Det reformutrymme som staten har bör användas till att a) säkerställa sysselsättning i den offentliga välfärdens kärnverksamheter och b) att öka drivkraften till arbetet ytterligare med sänkta skatter för låg-och medelinkomsttagare. Det förstnämnda delas av regeringen, det sistnämnda tycks vi tyvärr inte se så mycket av inför 2010. Men det återstår en budgetrunda till för regeringen.