onsdag 24 februari 2010

Möte med friksdagens finansutskottet


Idag besökte riksdagens finansutskott Skåne. Det var ett viktigt möte. Vi pekade på den fantastiska resandeutvecklingen i kollektivtrafiken, figuren ovan är ljuv musik, och kopplade det till behov av kommande investeringar i infrastruktur.

En god tillväxt kräver mod att fortsätta regionaliseringen och ge ett mandat att möte de utmaningar och möjligheter som finns i en gränsregion. Tydlighet i finansieringsfrågor, i gränshinderfrågor och forskning och utveckling kan inte underskattas.

Fehmarn Belt-förbindelsen innebär fantastiska möjligheter för Skåne och Själland. Höghastighetsjärnväg och HH-förbindelse är viktiga komponenter i en infrastruktur som knyter samman Sverige och Danmark.

En annan fråga som lyftes var frågan om dubbelbeskattning (arbetsgivaravgifter) för den som har arbete i både Sverige och Danmark,. även benämnt "extrajobbförbudet". Det blev en aha-upplevelse för utskottet.