tisdag 29 juni 2010

Män som haft sex med män ska visst få ge blod

Regionstyrelsen beslutar idag att överklaga Socialstyrelsens beslut att inte ge
Region Skåne dispens för att förverkliga de nya säkerhetskraven för blodgivning.
Med anledning av detta skickade jag följande brev till RFSU och RFSL i Skåne.

Som förtroendevald välkomnade jag Socialstyrelsens beslut i april i år att män
som haft sex med män inte ska vara förbjudna att ge blod. För mig är det
självklart att sexuell läggning inte ska ha någon relevans vid blodgivning. Det
är glädjande att Socialstyrelsen gör upp med den föråldrade och diskriminerande syn
som det tidigare förbudet för män som haft sex med män var ett uttryck för.

För patientsäkerheten är det enbart sjukdomar och sexuellt riskbeteende som
Utgör grund för att neka någon att ge blod. Jag vill med detta brev vara tydlig
med att Region Skåne inte överklagar Socialstyrelsens beslut att män som har
haft sex med män har rätt att ge blod. Region Skåne överklagar däremot att
Socialstyrelsen inte medger Region Skåne mer tid för att leva upp till de nya
säkerhetskraven.

Bakgrunden till överklagandet är att Blodcentralerna behöver mer tid påsig för
att klara Socialstyrelsens nya säkerhetskrav. Ett exempel är att Blodcentralen
inte hinner bygga om lokalerna i tid och det finns oklarheter om man i framtiden
kan använda den populära blodbussen. Det finns också oklarheter kring vilken
personal som har rätt att ge blod, d.v.s. om annan än legitimerad personal kan
göra detta.

Om dispensen inte medges uppskattar vi att omkring en tredjedel av dagens
Tappningsverksamhet inte kommer att kunna genomföras. Det får effekter på
patientsäkerheten, d.v.s. att under de kommande åren säkerställa att man som
patient får tillgång till blod.Som liberal ser jag det som en av politikens viktigaste uppgifter att motverka diskriminering och fördomar. Rätten att leva sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar och drömmar är ett fundament i ett liberalt samhälle.


Media
SkD1 Skd2