tisdag 30 mars 2010

Grymt bra infrastruktursatsningar i Skåne

Idag presenterar alliansen sina infrastruktursatsningar för de kommande åren. För Skånes del är det en härlig läsning. Satsningen i Skåne omfattar 19,3 miljoner kronor. Här är de viktigaste satsningarna:

Pågatågstrafik Trelleborg- Malmö. Det kommer att bli två turer i timmen i vardera riktning. Pendlingstiden sjunker kraftigt. Det ger otroliga möjligheter att flytta godstrafiken från lastbil till tåg. Investeringen gör det möjligt att fullt ut dra nytta av citytunneln.

Pågatåg Nordost. Pågatågstrafik i Nordöstra Skåne som binder samman Skåne och tydliggör kopplingen med Älmhult och Växjö. Det betyder att arbetsmarknadsregionen vidgas. Satsningen är viktig för företagen i Södra Smålan, t.ex. för Nibe i Markaryd och Ikea i Älmhult.

E22. Alla som har kört på vägen vet vad det betyder. Stärker även framkomligheten för kollektivtrafiken, regionbussarna får kortare resväg från Kristianstad till Malmö.

Västkustbanan, Ängelholm-Maria och Södertunneln i Helsingborg. Göteborgsresenären undrar nog varför tåget går så långsamt mellan Helsingborg och Båstad. Skälet är ett det saknas dubbelspår, vilket man nu råder bot på genom dagens beslut.

Öppning för Fast förbindelse Helsingborg- Helsingör. Glädjande nog öppnar regeringen för att satsa på detta. En utredning ska tillsättas och sen är det upp till danskarna att ställa sig bakom samma lösning.

Jag konstaterar att regeringen har insett Skånes viktiga roll som en av Sveriges tillväxtregioner. Satsningarna på tågtrafik möjliggör en utbyggnad av kollektivtrafiken som givetvis är mycket glädjande. Öresundsbron riskerar att bli en flaskhals utan ytterliggare en förbindelse och om vi inte stärker infrastrukturen till och från Lund.

Media och andra bloggar:

Tribo Tycker , Sydsvenskan, Skånskan, DN, SvD